Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng
Rộng hơn 3000 sqft. Có 14 cái Whale Spa màu đen và Diamond stitches. Có hai quầy nails bar for 12 khách, 1 bàn nail thấp cho handicap. 1 phòng VIP spa, 1 phòng massage for neck and shoulder, 1 phòng body wax, 1 phòng facial wax, 1 phong extar để nước uống và trái Cây cho khách, có chỗ ăn cho thợ, có washer and dryer, có phòng supply, 1 phòng rieng của chủ with restroom. Tiền rent bao kem và nước. Tiền rent KHONG LÊN GIÁ MỖI NAM. CHỈ LÊN MỖI 5 NĂM. Lease còn lâu giài. Bán giá $75k Thật lòng mua thì liên lạc. HENRICO County
text Mike 804 496 8868
 
Ngày hết hiệu lực
05/30/2020
Tiểu bang
Arkansas
Thành phố
Springdale
Mobile
Xem số mobile
Địa chỉ
8107 Staples Mill Rd,henrico virginia, 23228

Bình luận

Bài tương tự

Top