Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng
Cần sang tiệm nails vùng 17744 S Golden, Co 80401. Tiem trong khu shopping center đang phát triển. Newly renovated. Tiệm có 9 ghế 6 bàn, 1 phòng wax, 1 phong facial, 1 phong an, de do, máy sấy máy giặt/ đầy đủ tiện nghi, tiền rent rẻ. Vì không có người trông coi nên anh chị nào thật lòng muốn sang sẽ để lại giá rẻ. Xin goi Kim 720 999 4625.
 
Ngày hết hiệu lực
05/31/2020
Tiểu bang
California
Thành phố
San Diego
Địa chỉ
Golden Colorado 80401

Bình luận

Bài tương tự

Top