Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng
Vùng West Texas, Lubbock đang phát triển nhanh , khu dầu mỏ lớn nhất Texas. Trường đại học nổi tiếng Texas Tech và 2 bệnh viện lớn của West Texas. Tất cả khách ở các vùng lân cận đều phải vô Lubbock để đi bác sỹ Shopping….Khu shopping center lớn, khách walk-in nhiều, tiệm rộng 1350 SF, rent $2570/ tháng, có 8 bàn nails và 12 ghế mới, 8 thợ nails. Web: www.kingsgatelubbock.com Liên lạc : (682)227-5850 Steven, TEXT/CALL
 
Ngày hết hiệu lực
04/30/2020
Tiểu bang
Arizona
Thành phố
Scottsdale
Mobile
Xem số mobile
Địa chỉ
lubbock texas, 79423

Bình luận

Top